Popular tweets for hashtag, #디오

Browse tweets tagged with the following topic, 디오.

달달멘🍫

28일 #포켓엽서 미리 교환 구합니다.. 디오 경수 뽑으시는 분들 중 찬열 원하시는 분 저를 기억해주세요......* 🙏 서울 모든 곳 교환가능 오늘도 당연 교환 가능합니다................. https://t.co/YLCJprhYuX

28일 #포켓엽서 미리 교환 구합니다..
디오 경수 뽑으시는 분들 중 찬열 원하시는 분 저를 기억해주세요......* 🙏 서울...

1 hours ago / 29 Retweets / 14 Likes

됴 For Life

메세지스티커 교환해요 저 시우민 민석 님 디오 경수 아티움4층입니다 연락주세요!

Just now / 0 Retweets / 0 Likes

피치멜로디🍑

170225 MNL #디오 #경수 #DO 내리자마자 넘넘 덥지요😭😭 얼른 가서 푹 쉬어야해🍑🍑🍑 https://t.co/ANwRC3ceFM

170225 MNL #디오 #경수 #DO
내리자마자 넘넘 덥지요😭😭 얼른 가서 푹 쉬어야해🍑🍑🍑 https://t.co/ANw...

14 hours ago / 1492 Retweets / 818 Likes

[거실1열]사일이

RT 추첨💕)한분께 디오경수,레이 등신대 몰빵해드려요~♡ https://t.co/tzTbb4CWpC

RT 추첨💕)한분께 디오경수,레이 등신대 몰빵해드려요~♡ https://t.co/tzTbb4CWpC

15 hours ago / 355 Retweets / 10 Likes

Primavera Peach

170211 #DO #디오 #경수 난 네 안에 갇혀 https://t.co/7aUl9MhQTC https://t.co/9H3PhzAv1q

170211 #DO #디오 #경수 
난 네 안에 갇혀
https://t.co/7aUl9MhQTC https://t.co/9H3...

12 hours ago / 312 Retweets / 575 Likes

야망가

다라라라라~ 있츠더마더뻐킹디~알~이~ (닥터드뤠마더뻐꺼~) 다라라라라~ 유노암마빙윗더디오더블쥐~

11 hours ago / 1 Retweets / 0 Likes

첼피🍒🍑

170222가온차트K-POP어워드, 찬열 디오 경수. 경수 수상소감하러 오니까 냉큼 받은 꽃 전해주는 찬열이랑 뜻밖의 꽃에 살짝 놀란 뚜야 멈머이표정 https://t.co/SN6xf5U0UC https://t.co/aqJXtUKmUE

21 hours ago / 112 Retweets / 118 Likes

첼피🍒🍑

2012 써니텐 메이킹, 디오 경수 kyungsoo. 나새끼,, 잠은 죽어서 자기루 해쨔나,,,, 뒤늦게 본 거 하루종일 반성해야돼,, 으잉 도경수ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ전래귀엽고예쁘고잘생겼고ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ… https://t.co/lSskGQmp0K

18 minutes ago / 3 Retweets / 9 Likes

피치멜로디🍑

170224 인천공항 #디오 #경수 #DO 드디어 뱅기 지연 끝 🍑🍑🍑 https://t.co/MBi4GSQbk5

170224 인천공항 #디오 #경수 #DO 
드디어 뱅기 지연 끝 🍑🍑🍑 https://t.co/MBi4GSQbk5

19 hours ago / 525 Retweets / 302 Likes

✨찌니✨

160301 순정 동대문 무대인사 경수 디오 ❤️ https://t.co/WYCg8X71bo

160301 순정 동대문 무대인사 경수 디오 ❤️ https://t.co/WYCg8X71bo

22 hours ago / 136 Retweets / 156 Likes

DO your BEST / 됴베

170222 가온차트 뮤직 어워드 #경수 #디오 #엑소짱 에리들 함성에 웃으면서 따스하게 에리들쪽 바라봤지😭😭💫💫 https://t.co/dL7sJ5Vlu5

170222 가온차트 뮤직 어워드 #경수 #디오 #엑소짱
에리들 함성에 웃으면서 따스하게 에리들쪽 바라봤지😭😭💫💫 https:...

2 hours ago / 272 Retweets / 336 Likes

R=V B Dream 드리미❤️

170222 가온차트 #디오 #kyungsoo #Baekhyun 경수 웃는거 세상 다정하지요 😚 https://t.co/2pUczCcRWh

22 hours ago / 786 Retweets / 635 Likes

오 삐 약

디오 경수 https://t.co/0xM28lkCf9

Just now / 0 Retweets / 0 Likes

DO your BEST / 됴베

170222 가온차트 뮤직 어워드 #경수 #종인 #카이 #디오 #엑소짱 울애들 비쥬얼 보니까 오늘의 날씨도 맑음😇😇🌟🌟💞💞 https://t.co/KwOCwKlFFa

170222 가온차트 뮤직 어워드 #경수 #종인 #카이 #디오 #엑소짱 
울애들 비쥬얼 보니까 오늘의 날씨도 맑음😇😇🌟🌟💞💞...

2 hours ago / 358 Retweets / 409 Likes

ʚ강철곰의 자부심 플럼 낭자ɞ

[bnt포토] 엑소 디오-찬열-첸 '훈훈한 쓰리샷' https://t.co/2YBRu0Ud0k https://t.co/eUlCiUWvum https://t.co/G2oYrw7qPi

[bnt포토] 엑소 디오-찬열-첸 '훈훈한 쓰리샷'

https://t.co/2YBRu0Ud0k

https://t.co/eU...

20 hours ago / 642 Retweets / 408 Likes

Sabor a D.O.

디오 경수가 실트8위네요. 😶😶 https://t.co/WN5YLb4M3w

디오 경수가 실트8위네요. 😶😶 https://t.co/WN5YLb4M3w

14 minutes ago / 26 Retweets / 20 Likes

DO your BEST / 됴베

170222 가온차트 뮤직 어워드 #경수 #디오 #엑소짱 에리들 함성에 웃으면서 따스하게 에리들쪽 바라봤지😭😭💫💫 https://t.co/dL7sJ5Vlu5

170222 가온차트 뮤직 어워드 #경수 #디오 #엑소짱
에리들 함성에 웃으면서 따스하게 에리들쪽 바라봤지😭😭💫💫 https:...

2 hours ago / 272 Retweets / 336 Likes

경단

엑소 사인 스티커 교환 구해요!!! 저 : 백현 에리 : 디오 경수 지금 명동팝업입니다!!!! 일단 뎀 주세요ㅠㅠ

1 minutes ago / 0 Retweets / 0 Likes

🍑뭉🍑

170222 가온차트어워즈 #디오 #경수 Monster+Lotto (D.O. focus) https://t.co/mufYeSyzlt https://t.co/XhRgfOtyTH

1 days ago / 607 Retweets / 605 Likes

달달멘🍫

실트 모냐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ포켓엽서 디오 경수 구해요..ㅠ https://t.co/zsPYvmGdY7

실트 모냐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ포켓엽서 디오 경수 구해요..ㅠ https://t.co/zsPYvmGdY7

1 hours ago / 23 Retweets / 12 Likes

Soobank

"디오 경수" <D.O. Kyungsoo> Kore Twitter Gündeminin 8. Sırasında Yer Alıyormuş. 🔍🔍🔍 #디오 #도경수 #Kyungsoo #DO https://t.co/2U8rgS5lik

'디오 경수'  <D.O. Kyungsoo> Kore Twitter Gündeminin 8. Sırasında Ye...

2 minutes ago / 2 Retweets / 4 Likes

빂×애리 사과해

수호 홈마 눈꽃 소년 사 과 해 존잘림 소리 듣는 몬나니 팽 사 과 해 주작이 일상인 디블랙 보니타디오 사 과 해

1 hours ago / 39 Retweets / 18 Likes

🍑뭉🍑

170222 가온차트어워즈 #디오 #경수 Monster+Lotto (D.O. focus) https://t.co/mufYeSyzlt https://t.co/XhRgfOtyTH

1 days ago / 607 Retweets / 605 Likes

Soobank

Fanın arkadaşı #EXO çalışanlarından biriymiş ve bugün bir süre otelden ayrılıp #Kyungsoo için mango satın almış #DO… https://t.co/IpGfw2xi2G

31 minutes ago / 3 Retweets / 6 Likes

Next